Samspill i barnehagen

Samspill mellom barn og lærer

"Samspill i barnehagen" er et interaktivt multimedia-program om bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) for barn med omfattende motoriske vansker og manglende tale. Programmet er utviklet ved NAV SIKTE – Senter for IKT-hjelpemidler.


Ved første gangs bruk av dette e-læringsprogrammet må du eventuelt installere Shockwave på din nettleser (trinn for trinn veiledning blir gitt underveis). For veiledning og tekniske krav klikk her.