Veiledning til e-læringsprogrammet "Samspill i barnehagen"

Tekniske krav til bruken av e-læringsprogrammet

Start e-læringsprogrammet "Samspill i barnehagen"

Tilgjengelig versjon

Fagteksten finnes i en tilpasset versjon. Klikk på T-symbolet i nedre venstre hjørnet eller bruk Tab-tasten for å flytte markøren til T-symbolet og deretter Enter for å velge.

Skriftstørrelse samt kontrast kan stilles inn for ulike synsvansker. Bevegelseshemmede kan styre hele e-læringsprogrammet med to brytere (Tab og Enter). En utførlig veiledning for den alternative versjonen finnes nederst i fagteksten.

Skjermdump av forsiden med T-knappen

Start e-læringsprogrammet "Samspill i barnehagen"


Har du flere problemer med bruken av e-læringsprogrammer eller du ønsker å rapportere feil kan kontakte oss på en av følgende måter:

NAV SIKTE, Senter for IKT-hjelpemidler, Postboks 5, St Olavs Plass, 0130 Oslo

sikte@nav.no Tlf: 21 07 00 00, Faks: 21 07 00 01. nav.no/sikte

Nav logo

NAV Siktes informasjonssider